บริษัท ไทม์ อะบรอด จำกัด
 
เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เกี่ยวกับเรา บริการของเรา แกลอรี่ ติดต่อเรา
Main Menu
เรียนต่ออังกฤษ  
เรียนต่ออเมริกา  
เรียนต่อออสเตรเลีย  
เรียนต่อแคนาดา  
เรียนต่อนิวซีแลนด์  
เรียนต่อสิงคโปร์  
เรียนต่อจีน  
เรียนต่อฝรั่งเศส  
เรียนต่อสเปน  
เรียนต่ออิตาลี  
โปรโมชั่น
บริการของเรา
แกลอรี่
ติดต่อเรา
แผนที่
ตัวแทน
ปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
Student Gallery
 
น้องปาล์ม
 
" น้องปาล์ม เรียนต่อต่างประเทศ ที่ West London Business College "
 
น้องพัท
 
" น้องพัท ศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ Active Learning School "
 
น้องต้อง
 
" น้องต้อง เรียนต่อต่างประเทศ ที่LSC "
 
น้อง First
 
" น้อง First เรียนต่อที่ EF "
 
  Time Zone
UK,USA,AUS,NZ,CAN
: London
: Washington,D.C.
: Sydney
: Auckland
: Toronto
   
  Office Hours
   
 
Exchange Rate :
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์
เรียนต่อจีน
เรียนต่อฝรั่งเศส
เรียนต่อสเปน
เรียนต่ออิตาลี
           
 

ประเทศแคนาดา (CA)

ใบเมเปิ้ลสีเหลืองสลับกับสีแดงอมส้ม เป็นสีสันของฤดูกาลอันอบอุ่นของประเทศแคนาดา ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความสมบรูณ์งดงาม ทางธรรมชาติ และประชากรมีคุณภาพชีวิตซึ่งถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ประเทศแคนาดาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยเมืองใหญ่ 3 เมือง ได้แก่ Vancouver, Toronto และ Montreal แคนนาดาเกิดจากการหลอมรวมของหลากวัฒนธรรม มีประชากรประมาณ 33 ล้านคนที่มาจากหลายเชื้อชาติทั้งเชื้อสายจากฝั่งตะวันตกและเอเชียปัจจุบันแคนาดาจัดว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทาง วิชาการและเทคโนโลยี (ส่งผลให้แคนนาดาขึ้นชื่อว่ามีหลักสูตรและการเรียนการสอน ที่ทันสมัย) อีกทั้งได้ติดอันดับหนึ่งใน 5 จากการจัดอันดับโดยองค์การ สหประชาชาติ ให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดของโลก และสืบเนื่องจากกฎหมายที่เข้มงวดประเทศแห่งนี้จึงมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

ชนชาติอะบอริจินคือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแคนาดา จนกระทั่งเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วมีนักเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษได้เริ่มสำรวจประเทศนี้ การตั่งรกรากโดยถาวรของชนชาติจากสองประเทศนี้ จึงเริ่มขึ้นในช่วงต้นคริสตศักราชที่ 16 ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากเกาะอังกฤษหรือยุโรปตะวันออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี 1945 วัฒนธรรมแคนาดาได้เพิ่มความหลากหลายขึ้นจากการเพิ่มจำนวนของชนชาวยุโรปตอนใต้ ชาวเอเชีย ชาวลาตินอเมริกา และชาวเกาะคาริบเบียน โดยผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ปัจจุบัน แคนาดาประกอบด้วย 10 มณฑล 3 เทอร์รีทอรี่ ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาดา ที่สืบเชื้อสายหลากหลายจากทุกๆ ที่ทั่วโลก ชาวแคนาดามีประชากรมากกว่า 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากรมีถิ่นฐานเดิมมาจากประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่จากอังกฤษ หรือฝรั่งเศส จากผลการสำรวจหลายปีที่ผ่านมา

ขององค์การสหประชาชาติพบว่าแคนาดาเป็นประเทศที่น่าอยู่เหมาะแก่การดำรงชีพมากที่สุดในโลก การสำรวจนี้ได้ประเมิณคุณภาพชีวิตใน 174 ประเทศ และใช้องค์ประกอบชี้บ่งมากกว่า 200 อย่าง แคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงในด้านการศึกษา และระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมื่องหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือแวนคูเวอร์ โตรอนโต และมอนทรีออลถูกจัดให้เป็นเมืองติดอันดับโลกที่มีความน่าอยู่ เหมาะกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป

แคนาดาเป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่(ร้อยละ 75) ของชาวแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ที่ควิเบค ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ

อ้างถึงการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 1991 ร้อยละ 82 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศษเป็นภาษาแม่ และร้อยละ 83 ของประชากรชาวควิเบคใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาพูดที่บ้าน


แคนาดา
โดยทั่วไปแล้ว คาดว่ามีประชากรทั่วโลก 800 ล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษและ 250 ล้านคนที่พูดภาษาฝรั่งเศส โดยเหตุที่แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา แคนาดาจึงให้การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่แรก (ESL) และการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง (FSL) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือทั้งสองภาษา


แต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนที่ประเทศแคนาดาประมาณ 100,000 – 150,000 คน ปัจจุบันมีชาวไทยจำนวนเกือบ1,700ต่อปีที่เดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศ แคนาดา ส่วนหลักสูตรที่นิยมไปเรียนกันมาก คือ วิศวกรรมศาสตร์ M.B.A., Digital Art และ Animationก็เป็นอีกสาขาวิชาที่น่าสนใจและเริ่มมีชื่อเสียงในแคนนาดา 

ข้อดีของการเรียนต่อที่แคนนาดา คือ ทางรัฐบาลประกาศอนุญาตให้ผู้ที่เรียนจบจากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศแคนาดาสามารถสมัครขออยู่ต่อเพื่อ ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่เรียนจบเป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม (ยกเว้นในเขต Vancouver, Toronto และ Montreal ได้เพียง 1 ปีเท่านั้น) ก่อนเดินทางกลับไปหางานประจำที่ประเทศตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงานได้เป็นอย่างดีนอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันแล้วนักศึกษายังจะได้เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสไปพร้อมๆกันอีกด้วย เนื่องจากที่ประเทศแคนาดายังใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาราชการผู้คนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสส่วนใหญ่จะอยู่ในมณฑล

สำหรับปีการศึกษาของแคนาดาจะเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน – พฤษภาคม ผู้ที่ต้องการจะสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาจะต้องสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะไปเรียนส่วนเรียนภาษาอังกฤษสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

สภาพภูมิอากาศแคนาดา

สภาพอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งที่เส้นรุง้ที่ 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

หลายปีที่ผ่านมา ชาวแคนาเดียนได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสถาพอากาศอันหนาวเหน็บ โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ที่มีการติดตั้ง ระบบความร้อนเช่นเดียวกับที่ทางเดินระหว่างอาคารในสถานศึกษา

 

บริษัท ไทม์ อะบรอด จำกัด (Time Abroad)
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศต่างประเทศ
Tel. 02-639-9100,
083-497-1888

Tag : แคนาดา, แคนนาดา, Canada (CA)

 


ปรึกษาฟรี ติดต่อเรา รับโบรชัวร์ฟรี และส่วนลดค่าคอร์สและโปรโมชั่นอื่นๆ

ชื่อ  :
เบอร์โทรศัพท์  :
อีเมล์  :
สอบถามเพิ่มเติม  : 
 
สถาบัน
EF Education First
EF Education First

เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีโรงเรียนกว่า 400 แห่ง ตั้งอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก แต่ละโรงเรียนของ EF ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ซึ่งมั่นใจในความสะดวกสบาย ในสภาพแวดล้อมที่ดี ...
School District 48 Sea To Sky
School District 48 Sea To Sky

มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เพราะว่า นักเรียนไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ทฤษฎี แต่ยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม อันหลากหลาย ...
   
London Study Centre
London Study Centre

เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำในใจกลางกรุง London ตั้งอยู่ที่ Fulham (zone2) ใกล้กับสนามฟุตบอล Stamford Bridge ของทีมฟุตบอล Chelsea...
East Asia Institute of Management
East Asia Institute of Management

เรียนปริญญาตรีและโทที่สิงคโปร์ รับวุฒิบัติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากอังกฤษและออสเตรเลีย
มาตรฐานการศึกษา ระดับนานาชาติ ปลอดภัย และ ประหยัดค่าใช้จ่าย
...
   
Active Learning
Active Learning

เป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำแห่งหนึ่งใน London ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Hammersmite Station (zone 2) ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเดินทางกับนักเรียนอย่างมาก ...
West London Business College
  West London Business College
เป็นสถาบันที่มีนักเรียนจากไทยและต่างชาติ นิยมไปศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใน London (zone 3) บริเวณสถานี Eailing Broadway Station (tube)...
   
Kardinia International College
Kardinia International College

เป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น มากที่สุดในออสเตรเลีย เพราะ โรงเรียนได้ เน้นเรื่องคุณภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก ...
ILSC
ILSC

เป็นสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของแคนาดา ก่อตั้งมานานกว่า 18 ปี มี 3 วิทยาเขตใน 3 เมืองใหญ่ คือ Vancouver, Toronto และ MontrealILSC ...
   
LSI
LSI

ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 มีประสบการณ์ ในการสอนภาษามากกว่า 40 ปี LSI มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในหลายประเทศ อาทิเช่น อังกฤษ แคนาดา อเมริกา ...
University of Sunderland
University of Sunderland

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1860 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวล้ำในด้านการวิจัย และการสนับสนุนการวิจัยค้นคว้า มีมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสูง...
   
Middlesex University
Middlesex University

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1878 เป็นมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ใน ลอนดอนทางเหนือ โดยมหาวิทยาลัย ลงทุนด้านการวิจัยค้นคว้า เป็นอย่างสูง โดย 77 % ของผลวิจัย ได้รับการยอมรับ จากนานาชาติ ...
Plymouth University
Plymouth University

Plymouth ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1862 เป็นมหาวิทยาลัย ที่ถูกจัดอันดับ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 อันดับแรก อีกทั้งยังเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องการเรียน และการทำงาน...
   
Swansea University
Swansea University

เป็นมหาวิทยาลัยดั้งเดิม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1920 มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ จากนานาชาติในด้านหลักสูตร และประสิทธิภาพในการสอน ...
University of New Haven
University of New Haven

New Haven เป็นเมื่องที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะของศูนย์กลางด้านการศึกษา และวัฒนธรรมของประเทศ ที่นี่เป็นเมืองที่ตั้งของ University of New Haven...
   
The University of Findlay
The University of Findlay

The University of Findlay ตั้งอยู่ที่ Findlay, Ohio เมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง Findlay ได้รับการขนานนามว่าเป็น “dreamtown”...
Golden Gate University(GGU)
  Golden Gate University(GGU)
GGU ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1901 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ California  GGU ได้มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จทางอาชีพการงานในด้าน ธุรกิจและการจัดการภาษี และกฎหมายให้แก่นักศึกษาเกือบ 65,000 คน...
   
Johnson & Wales University
  Johnson & Wales University
Johnson & Wales University มีนักศึกษาทั้งหมดเกือบ 17,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ 1,300  คนจากกว่า 92 ประเทศ...
Avila University
Avila University

Avila University (AU) ตั้งอยู่ใน Kansas City ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรประมาณ 1-2 ล้านคน ได้รับฉายาว่าเป็น City of the Fountain ...
   
Celeveland State University
Celeveland State University

Cleveland State University ได้รับการจัดลำดับให้เป็น America’s Best Colleges จาก U.S. News & World Report ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียนการสอน มากกว่า 200 หลักสูตร ...
 
   
 
© Copyright 2009 เด็กเรียนนอก.Com. All Rights Reserved.
 
สารบัญหลัก :
  | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | คอร์สต่างๆ | โปรโมชั่น | แกลอรี่ | ติดต่อเรา | แผนที่ | เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ
Study Aboard :
  เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อแคนาดา | เรียนต่อจีน | เรียนต่อฝรั่งเศส | เรียนต่อสิงคโปร์ | เรียนต่อสเปน | เรียนต่ออิตาลี
รวมเว็บ :
  ทุนเรียนต่อต่างประเทศ | หางานต่างประเทศ | บทความภาษาอังกฤษ | โรงเรียนนานาชาติ | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | ข่าวภาษาอังกฤษ | สถาบันสอนภาษาอังกฤษ | โฆษณาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลประเทศ :
  ประเทศอังกฤษ | สหรัฐอเมริกา | ออสเตรเลีย | นิวซีแลนด์ | แคนาดา | ตั๋วเครื่องบินราคาถูก